ราคาค่าบริการ iPad

ซ่อมเมนบอร์ด

รุ่น
ราคา
รับประกัน
iPad Pro 12.9 2018
3500-6500
60 วัน
iPad Pro 11 2018
3500-6500
60 วัน
iPad Pro 12.9 2016 - 2017
3500-5500
60 วัน
iPad Pro 12.9 2015
3500-5500
60 วัน
iPad Pro 10.5
3500-5500
60 วัน
iPad Pro 9.7
3500-5500
60 วัน
iPad Gen 6
3000-4000
60 วัน
iPad Air 3
3000-5500
60 วัน
iPad Air 2
2500-3500
60 วัน
iPad Air 1
2500-3500
60 วัน
iPad mini 4
2500-3500
60 วัน
iPad mini 3
2500-3000
60 วัน
iPad mini 2
2000-3000
60 วัน
iPad mini 1
1500-2500
60 วัน
iPad 4
1500-2500
60 วัน
iPad 3
1500-2000
60 วัน
iPad 2
1500-2000
60 วัน