ราคาค่าบริการ iPhone

เปลี่ยนจอ

รุ่น
สี
ราคา(แท้)
ราคา(เทียบ)
รับประกัน
iPhone 5
White / Black
1000
3 เดือน
iPhone 6G
White / Black
2400
1600
3 เดือน
iPhone 6 Plus
White / Black
2500
1600
3 เดือน
iPhone 6s
White / Black
2600
1800
3 เดือน
iPhone 6s Plus
White / Black
2800
1800
3 เดือน
iPhone 7
White / Black
3000
2000
3 เดือน
iPhone 7 Plus
White / Black
3500
2000
3 เดือน
iPhone 8
White / Black
3500
2500
3 เดือน
iPhone 8 Plus
White / Black
3500
2500
3 เดือน
iPhone X
-
7500
4500
3 เดือน
iPhone XR
-
6500
4500
3 เดือน
iPhone XS
-
9000
4500
3 เดือน
iPhone XS Max
-
9500
3 เดือน
iPhone 11
-
8500
3 เดือน
iPhone 11 Pro
-
13500
3 เดือน
iPhone 11 Pro Max
-
13500
3 เดือน

เปลี่ยนแบตเตอรี่

รุ่น
ราคา
รับประกัน
iPhone 4G
600
1 ปี
iPhone 4s
600
1 ปี
iPhone 5G
800
1 ปี
iPhone 5s
900
1 ปี
iPhone 5SE
900
1 ปี
iPhone 6G
1000
1 ปี
iPhone 6 Plus
1000
1 ปี
iPhone 6s
1000
1 ปี
iPhone 6s Plus
1000
1 ปี
iPhone 7
1500
1 ปี
iPhone 7 Plus
1500
1 ปี
iPhone 8G
1800
1 ปี
iPhone 8 Plus
1800
1 ปี
iPhone X
2500
1 ปี
iPhone XR
2500
1 ปี
iPhone XS
2500
1 ปี
iPhone XS Max
2500
1 ปี
iPhone 11
2500
1 ปี
iPhone 11 Pro
3000
1 ปี
iPhone 11 Pro Max
4500
1 ปี

ซ่อมเมนบอร์ด

รุ่น
ราคา
รับประกัน
iPhone 11 Pro Max
4500-6500
60 วัน
iPhone 11 Pro
4500-6500
60 วัน
iPhone 11
4000-5000
60 วัน
iPhoneXSMAX
4500-5500
60 วัน
iPhone XS
4000-5000
60 วัน
iPhone XR
3000-4500
60 วัน
iPhone X
2500-4500
60 วัน
iPhone 8Plus
2500-4000
60 วัน
iPhone 8G
2500-4000
60 วัน
iPhone 7Plus
2500-3500
60 วัน
iPhone 7G
2500-3500
60 วัน
iPhone 6S Plus
1500-2500
60 วัน
iPhone 6s
1500-2500
60 วัน
iPhone 6Plus
1500-2500
60 วัน
iPhone 6G
1500-2500
60 วัน
iPhone 5s
1200-1800
60 วัน
iPhone 5G
800-1500
60 วัน
iPhone 4G-4S
800-1200
60 วัน