ซ่อมไอโฟนเปิดไม่ติด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ใครที่เจอปัญหาที่ไอโฟนเปิดไม่ติด หรือ ชาร์จไม่เข้า เราสามารถแก้ไขได้ โดยเราจะเช็คและประเมินอาการสาเหตุของอาการที่เสีย และแจ้งต่อลูกค้าก่อนซ่อม โดยส่วนมากปัญหาไอโฟนเปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า อาจจะต้องเช็คในส่วนของ แบตเตอรี่ เมนบอร์ด และแพรชาร์จ หากเป็นอาการชาร์จไม่เข้าสามารถตรวจเช็คได้โดยนำสายชาร์จอันอื่นมาเทสชาร์จดูก่อนว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จหรือไม่


หากทำลองเปลี่ยนสายชาร์จและอแดปเตอร์แล้วยังไม่สามารถชาร์จได้ แนะนำให้นำเครื่องไปหาร้านซ่อมเพื่อตรวจเช็คอาการได้ว่าสาเหตุเสียเพราะอะไร โดย BBmacservice รับซ่อมไอโฟนเปิดไม่ติด

 • iPhone 6 เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 6s เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 6 Plus เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 6s Plus เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 7 เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 7 Plus เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 8 เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 8 Plus เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone X เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone Xs เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone Xs Max เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone Xr เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 11 เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 11 Pro เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 11 Pro Max เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 12 เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 12 Mini เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า

 • iPhone 1