อัพเกรด SSD เพิ่มแรม iMac 21.5" 2017 เครื่องช้า เครื่องหน่วง เครื่องดีเลย์

หากหลายๆคนพบปัญหา iMac เครื่องช้า เครื่องหน่วง เครื่องดีเลย์ ปัญหาเกิดจากฮาร์ดดิสจานหมุนและแรมของตัวเครื่องที่น้อย ทำให้เครื่องเขียนและอ่านช้า โดยเราสามารถอัพเกรดจากฮาร์ดิสจานหมุนเป็น SSD ได้

ประเภทของ SSD มีหลายประเภท มีการใช้งาน ขนาด และมีความเร็วที่ต่างกันออกไป มาดูว่ามีอะไรบ้าง


1. อัพเกรด SSD แบบ SSD SATA 2.5 นิ้ว เป็น SSD ขนาดทั่วไป จะมีความเร็วในการอ่านเขียนที่เร็วอยู่พอประมาณ และมีขนาดเล็กกว่า HDD โดยส่วนใหญ่แล้ว SSD แบบนี้มีหลายขนาดตั้งแต่ 16 GB ขึ้นไป


2. อัพเกรด SSDเป็นแบบ SSD mSATA จะมีขนาดเล็กกว่าตัว SATA ส่วนใหญ่นิยมใช้กับอุปกรณ์แบบพกพา ใช้พลังงานน้อย เช่น Laptop ส่วนความเร็วในการอ่านเขียนจะไม่ต่างจาก ตัว 2.5 มากนัก


3. อัพเกรด SSD เป็นแบบ SSD M.2 SATA สำหรับตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่า mSATA แต่ประสิทธิภาพจะสูงกว่า และใช้พลังงานน้อ