เปลี่ยนจอ iMac 2k ปี 2015 จอแตก

สำหรับผู้ใช้งาน iMac 2k ปี 2015 มักพบกับปัญหาหน้าจอแตก ปัญหาหน้าจอมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไอทีได้เสมอ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยๆของ iMac 2k ปี 2015 ก็คือหน้าจอแตกจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมไปถึงจอเสียจอเสื่อมสภาพจากการใช้งานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับหน้าจอแสดงผลนั้นอาจไม่ใช้หน้าจอเสียเสมอไปไม่ว่าจะเป็น จอ iMac 2k ปี 2015 มืด ไม่มีภาพ จอกระพริบ เพราะมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้จอไม่สามารถแสดงผลหรือทำงานปกติได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากจอเสียหรือมีการทำงานผิดปกติที่เมนบอร์ด เช่นระบบไฟที่ส่งมาที่จอเพื่อแสดงผลภาพนั่นมีปัญหาจึงทำให้ไม่สามารถแสดงภาพออกมาได้ จึงต้องทำการแก้ไขในส่วนที่ช็อตให้ทำงานปกติ หรืออาจจะเกิดจากตัว VGA หรือที่เรียกว่าการ์ดจอนั่นเอง


เปลี่ยนจอ iMac 2k ปี 2015

  • iMac หน้าจอแตก จากอุบัติเหตุ หล่น ตกกระแทก

  • iMac หน้าจอลาย จอชมพู จอขาว

  • iMac หน้าจอเป็นเส้น

  • iMac จอกระพริบ ติดๆดับๆ

  • iMac เครื่องเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพ

imac จอแตก
imac จอแตก