เปลี่ยนแบตเตอรี่ Macbook Pro 15 นิ้ว ปี 2018แบตเตอรี่บวม เพรชบูรณ์

ลูกค้าเดินทางจังหวัดเพรชบูรณ์ โดยน้ำ Macbook Pro 15 นิ้ว ปี 2018 มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่เดิมของลูกค้านั้นมีอาการบวม แบตหมดเร็ว และส่งผลให้ TrackPad นั้นเริ่มมาอาการกดยาก หากนานๆไปอาจจะทำให้ Trackpad เสียได้เลย

เมื่อเปิดฝาหลังมาจะเห็นว่าแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างบวม ก่อนที่จะกระทำการใดๆ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยนะครับ หลังจากนั้นไขน็อตออก

จากนั้นทำการแกะแบตเตอรี่เดิมออกเพื่อเปลี่ยนใหม่ และแกะกาวเดิมออกแล้วทำความสะอาด

จากนั้นทำการนำแบตเตอรี่ใหม่ใส่เข้าไป และดึงสติ๊กเกอร์ของกาวออกทำการใส่น็อตกลับเข้าไป แล้วประกอบกลับเหมือนเดิม