แบตเตอรี่ Macbook หมดเร็วทำไงดี ? แล้วมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้น ได้อย่างไรบ้าง ?

เมื่อเราใช้งาน Macbook ได้สักระยะเราอาจรู้สึกถึงระยะเวลาการใช้งานเมื่อไม่ได้เสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วย ว่ามันมีระยะเวลาการใช้งานที่น้อยลงจะตอนได้เครื่องมากใหม่ๆ และสำหรับ Macbook จะไม่เหมือน iPhone หรือ iPad ที่สามารถตรวจสอบสุขภาพของแบตเตอรี่ โดยที่เราจะเห็นเปอร์เซ็นที่ชัดเจนว่าตอนนี้สุขภาพของแบตเตอรี่เป็นอย่างไร เราควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือยัง แต่ใน Macbook นั้น ไม่สามารถตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน แล้วเราจะสามารถสังเกตและตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างไร ในบทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบกันครับ


วิธีตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เบื้องต้น

วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากสถานะแบตเตอรี่

 1. ทำการกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่แถบรูปแบตเตอรี่ที่แทบด้านบนขวามือ

 2. สังเกตสถานะของคำว่า Condition(สภาพของแบตเตอรี่) ว่ามีสถานะว่าอะไร - Nomal(ปกติ) ถ้าขึ้นสถานะแบบนี้แสดงว่า แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างปกติ - Service Recommended(แนะนำให้เข้ารับบริการ) ถ้าขึ้นสถานะแบบนี้แสดงว่าการเก็บประจุของแบตเตอรี่จะมีน้อยกว่าขณะที่แบตเตอรี่ยังใหม่ หากขึ้นสถานะนี้ต้องพิจารณาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ แต่สถานะนี้จะยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติแต่ระยะเวลาในการใช้งานจะน้อยลงขณะที่ไม่ได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่(แนะนำให้เปลี่ยนใหม่นะครับ เพราะหากใช้ไปนานๆ แบตเตอรี่บวมอาจส่งผลต่อ Trackpad ครับ) - Replace Now สถานะนี้ คือสถานะแจ้งแบตเตอรี่เสีย สถานะนี้จะส่งผลโดยตรง โดยที่หากเราไม่ได้เสียบสายชาร์จไว้จะไม่สามารถใช้งานได้ หรือเราถอดสายชาร์จออกเครื่องก็จะดับทันที ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเลย แต่ถ้าหากสถานะนี้แสดงหลังจากที่คุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่มาไม่นาน เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นโดยการรีเซ็ตค่าเบื้องต้น “รีเซ็ตรีเซ็ตค่า SMC” หากทำการรีเซ็ตแล้วยังขึ้นสถานะนั้นอยู่แนะนำให้เข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คครับ

วิธีที่ 2 ตรวจสอบจากรอบการชาร์จของแบตเตอรี่

 1. ทำการกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่แถบรูปแอปเปิ้ลที่แทบด้านบนซ้ายมือ

 2. เลือกเมนู System Information(ข้อมูลระบบ)

 3. เลือกที่แทบ Power(กำลังไฟ)

 4. สังเกตที่รายละเอียดของ Health Information(ข้อมูลสถานภาพ)

 5. แล้วสังเกตที่ Cycle Count(จำนวนรอบ)ว่ารอบชาร์จของเราเท่ากับกี่รอบ

“แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องของเรามีจำนวนรอบชาร์จได้สูงสุดหรือไม่ควรเกินกี่รอบ”


ขีดจำกัดของรอบชาร์จในแต่ระรุ่น

MacBook

รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 1000 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)

- MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)

- MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)

- MacBook (13 นิ้ว กลางปี 2010)

- MacBook (13 นิ้ว ปลายปี 2009)


รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 500 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook (13 นิ้ว อลูมิเนียม ปลายปี 2008)


รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จอยู่ที่ 300 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook (กลางปี 2009)

- MacBook (ต้นปี 2009)

- MacBook (ปลายปี 2008)

- MacBook (ต้นปี 2008)

- MacBook (ปลายปี 2007)

- MacBook (กลางปี 2007)

- MacBook (ปลายปี 2006)

- MacBook (13 นิ้ว)

MacBook Pro

รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 1000 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

- MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

- MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)

- MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)

- MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)

- MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)

- MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)

- MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)

- MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)

- MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)

- MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)

- MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

- MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)

- MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)

- MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)

- MacBook Pro (Retina กลางปี 2012)

- MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)

- MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)

- MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)

- MacBook Pro (15 นิ้ว 2.53 GHz กลางปี 2009)

- MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2009)

- MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)

- MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)

- MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)

- MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2009)

- MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2009)


รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 500 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008)


รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 300 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008)

- MacBook Pro (15 นิ้ว 2.4/2.2GHz)

- MacBook Pro (15 นิ้ว Core 2 Duo)

- MacBook Pro (15 นิ้ว แบบมันเงา)

- MacBook Pro (15 นิ้ว)

- MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)

- MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008)

- MacBook Pro (17 นิ้ว 2.4GHz)

- MacBook Pro (17 นิ้ว Core 2 Duo)

- MacBook Pro (17 นิ้ว)MacBook Air

รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 1000 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Air (Retina, 13 นิ้ว, ปี 2020)

- MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)

- MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)

- MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)

- MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)

- MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)

- MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)

- MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2012)

- MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2011)

- MacBook Air (11 นิ้ว ปลายปี 2010)

- MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)

- MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)

- MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)

- MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2012)

- MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2011)

- MacBook Air (13 นิ้ว ปลายปี 2010)

รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 500 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Air (กลางปี 2009)


รุ่นที่ขีดจำกัดการชาร์จที่ 300 รอบ ได้แก่รุ่น

- MacBook Air (ปลายปี 2008)

- MacBook Air


ซึ่งจำนวนรอบชาร์จนี้ก็ไม่ได้บ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน เพราะจำนวนรอบก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการชาร์จและการใช้งานของเรา แต่ก็สามารถเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นได้

หมายเหตุ: หากทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ทุกอย่างปกติ แต่แบตเตอรี่ยังมีระยะเวลาในการใช้งานหรือเก็บไฟได้น้อบกว่าปกติ แนะนำให้นำเครื่องเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์ให้บริการครับ


อ้างอิงข้อมูลจาก : https://support.apple.com/th-th/

#วิธีตรวจเช็คแบตเตอรี่Macbookเบื้องต้น #แบตเตอรี่หมดเร็ว


ดู 1,529 ครั้ง

bbmacservice รับซ่อม  iMac iPhone iPad Macbook เครื่องเปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า เครื่องโดนน้ำ จอแตก เรามีช่างคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดเวลา  ถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่  คุณสามารถรอรับได้เลยรวมทั้งเรื่องของซอฟแวร์  ไม่ต้องเสียเวลาทิ้งเครื่องไว้แล้วมารับทีหลัง พร้อมบริการรับลง OSX.โปรแกรมต่างๆ 

 • Facebook - วงกลมสีขาว
 • lione_icon
 • YouTube - วงกลมสีขาว
 • Instagram - วงกลมสีขาว
 • ติ๊กต๊อก

สาขารามคำเเหง 24(สำนักงานใหญ่)

อาคารไวท์เฮ้าส์ เพลส เลขที่ 1 รามคำแหง 24 แยก 34/1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร: 02 7191302, 086 3199940, 0863032669, 0954420120

สาขารังสิต (สาขาข้างเซียร์รังสิต)

725 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ซอย 74/1

ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

โทร: 096-956-1881, 086-319-9940