รู้กันหรือไม่ว่า Counter Battery MacBook เริ่มนับรอบชาร์จอย่างไร

Cycle Count คืออะไร และนับรอบการชาร์จแบตเตอรี่ของ MacBook อย่างไร


ความพิเศษของเครื่องตระกูล Mac คือมีการฝัง Software สำหรับใช้นับรอบการชาร์จไปกับ Battery เลยทำให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน Mac ในการจะเช็ครอบชาร์จของแบตเตอรี่ การดู Cycle Count ผู้ใช้งานสามารถเช็คได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปให้ศูนย์หรือร้านซ่อม- Cycle Count หรือการนับรอบของแบตเตอรี่ สามารถดูได้โดยการ คลิกไปที่โลโก้Apple

จากนั้นคลิก About This Mac
- คลิกไปที่System Report จากนั้นคลิกไปที่ Power (กำลังไฟ) ให้สังเกตตรง Health Information
- มาดูที่ Cycle Count หรือการนับรอบของแบตเตอรี่นั่นเอง แล้วจะเห็นตัวเลขที่แสดงจำนวนรอบการชาร์จ“เคยสงสัยหรือไม่ว่า การนับรอบชาร์จของ Cycle Count ของเครื่อง MacBook นับกันอย่างไร”

การนับรอบ Cycle Count ของตัว MacBook สมมุติว่าวันนี้เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนำเครื่องไปใช้งานจนแบตเตอรี่เหลือ 50% และนำมาชาร์จต่อจนเต็ม 100% ในวันต่อไป เราได้นำเครื่องมาใช้งานอีกครั้ง จากแบตเตอรี่ 100% ใช้งานไปเหลือ 50% แล้วเราก็นำไปชาร์จแบตอีกเช่นเดิม ทำให้สองวันนี้เราได้ชาร์จแบตเตอรี่

ไปสองครั้ง ครั้งละ50% จึงนับเป็น 1 Cycle นั่นเอง ง่ายๆ คือผลรวมจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ชาร์จไป รวมกัน 100% เท่ากับ 1 รอบ Cycle Count


เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลขในการชาร์จน้อยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของแบตเตอรี่ หากมีโอกาสได้ชาร์จแบตเตอรี่ควรชาร์จให้บ่อยที่สุด เพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม100%ตลอด รอบชาร์จของแบตเตอรี่จะได้ไม่เยอะและสุขภาพแบตเตอรี่จะได้ใช้งานได้ยาวขึ้น

ควรหลีกเลี่ยงการชาร์จแช่ ชาร์จทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งานเมื่อชาร์จครบ100% แล้วให้ถอดสายชาร์จออก เพื่อที่จะทำให้ Cycle Count นับรอบการชาร์จได้ปกติ เพราะถ้า Cycle Count นับรอบผิด


การดู Cycle Count เพื่อดูสุขภาพแบตเตอรี่ก็ไม่ได้บอก สุขภาพของแบตเตอรี่จริงๆ

และควรชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่อยู่ที่ 20-30 เปอร์เซ็น เพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่ได้ดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป (ไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่หมดจนเครื่องดับเองบ่อยๆ)


ที่มา : https://support.apple.com/th-th/HT201585