iMac เปิดไม่ติด เช็คเบื้องต้นอย่างไร?

เมื่อคุณเจอปัญหา iMac เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ไม่มีแสงที่หน้าจอ จอดำ เป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้ใช้งาน iMac ซึ่งสาเหตุของ iMac เปิดไม่ติด อาจเกิดมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงมีปัญหา สาย Powe cord เสียจากการใช้งาน หรืออาจเกิดจาก Power Supply เสื่อมสภาพ อีกกรณีหนึ่ง iMac เปิดไม่ติด อาจเกิดมาจากการทำงานผิดปกติของระบบไฟเมนบอร์ด

iMac เปิดไม่ติด เช็คเบื้องต้นอย่างไร

ในกรณีที่คุณเจอกับปัญหา iMac เปิดไม่ติด เราจะแนะนำวิธีการตรวจเช็คอาการเบื้องต้น ก่อนที่คุณจะนำเครื่องเข้าไปให้ช่างตรวจเช็คหรือนำเข้าไปรับบริการที่ศูนย์รับซ่อม


iMac เปิดไม่ติด สามารถตรวจเช็คเบื้องต้น ดังนี้

1. ในกรณีแรกหาก iMac เปิดไม่ติด ควรถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆออกให้หมด ไม่ว่าจะเป็น USB สาย Lan หรือ Printer เป็นต้น

2. ให้ตรวจเช็คที่สาย Power cord ก่อนเพราะ iMac เปิดไม่ติด อาจเกิดปัญหามาจากสาย Power cord ของเครื่องเสีย เสื่อมสภาพ หรือขาดชำรุด ในกรณีนี้สามารถนำสาย power cord ของเครื่อง computer มาเทสได้เนื่องจากหัวเหมือนกัน

3. หากได้ทำการตรวจเช็คในส่วนของสาย power cord แล้วไม่ได้มีปัญหาที่ตัวสาย ให้ลองเปิดเครื่องดูอีกครั้งหาก iMac เปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้นภาพ จอดำ หรือมีแต่แสงไฟ ในกรณีนี้อาจจะเกิดจากหน้าจอเสียก็ได้ แนะนำให้ต่อสายเชื่อมต่อกับจอนอก เพื่อดูว่าเมื่อต่อจอนอกแล้วภาพขึ้นหรือไม่ หากต่อจอนอกแล้วใช้งานได้แสดงว่า iMac เปิดไม่ติด ในส่วนนี้เป็นเพราะหน้าจอเสีย

4. ให้ทำการรีเซ็ต SMC เพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบควบคุมการทำงานของ iMac เปิดไม่ติด SMC นั้นมีหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายไฟให้กับพอร์ต USB แบตเตอรี่ การชาร์จไฟ และควบคุมการระบายความร้อนของเครื่อง

วิธีการรีเซ็ต SMC ในเครื่อง iMac เปิดไม่ติด

  • ปิดเครื่อ