iPad Pro 10.5" จอแตก สามารถลอกกระจกได้

หลายๆ ที่ใช้งาน iPad Pro 10.5" แล้วเกิดปัญหา จอแตก กระจกแตก BBmacservice ช่วยคุณได้สามารถส่งเครื่องมาเปลี่ยนได้ หรือส่งมาให้ทางเราตรวจเช็คก่อนได้ แล้วเราจะสรุปและแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเปลี่ยนจอipad หรือ ร้านซ่อมipad ลอกกระจก iPad Pro 10.5" สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และพร้อมให้บริการ


ขึ้นตอนการลอกกระจก

ลอกกระจก iPad Mini 5
ลอกกระจก iPad Pro

ใส่กระจก iPad Mini 5
ใส่กระจก iPad Pro

</