iPhone จอแตก ลอกจอกระจกแล้วจะเหมือนเดิมไหม?

ผู้ใช้งาน iPhone หลายท่านคงเคยเจอกับปัญหา iPhone จอแตก แล้วไม่อยากเปลี่ยนจอยกชุด แต่ต้องการลอกจอกระจกแทน หลายๆท่านคงสงสัยว่าถ้าหากลอกจอกระจกแล้วจะเหมือนเดิมไหม เครื่องจะใช้งานได้ปกติรึเปล่า ก่อนอื่นต้องอธิบาย เงื่อนไขสำหรับ iPhone จอแตก แล้วต้องการลอกจอกระจก ว่าจอแตกแบบไหนที่ไม่สามารถนำมาลอกจอกระจกได้


iPhone จอแตก ลอกจอกระจกแล้วจะเหมือนเดิมไหม

สำหรับเครื่อง iPhone จอแตก ที่ไม่สามารถนำมาลอกจอกระจกได้ ในกรณีนี้แนะนำให้คุณสังเกตหน้าจอของเครื่องดูว่าในส่วนของจอที่แสดงภาพนั้น มีความผิดปกติในส่วนไหนหรือไม่


หลักการสังเกตความผิดปกติของ iPhone จอแตก


iPhone จอแตก

1. iPhone จอแตก ทัชสกรีนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. iPhone จอแตก ให้สังเกตหน้าจอมีเส้นหรือมีรอยขีด เป็นแนวตั้งหรือแนวขวาง

3. iPhone จอแตก หน้าจอมีจุดดำเป็นวงกลม

4. iPhone จอแตก สีของหน้าจอมีความผิดปกติ สีเพี้ยน ไม่ปกติ

5. iPhone จอแตก หน้าจอมีอาการกระพริบ หรือความสว่างของหน้าจอไม่สม่ำเสมอ


หากเครื่องของคุณมีอาการตามที่กล่าวมานั้น ไม่สามารถลอกจอกระจกได้ ในกรณีนี้จะต้องแก้ไขปัญหาของ iPhone จอแตก โดยการเปลี่ยนจอยกชุดแทน แต่หากไม่มีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนำมาลอกจอกระจกได้เลย