Macbook iMac มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ เกิดจากอะไร?

Macbook iMac มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์


HDD-SSD


เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ใช่เกิดจากฮาร์ดดิสก์ เสีย เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันว่า Macbook iMac มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ เกิดจากฮาร์ดดิสก์ เสีย ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดเสมอไป เราจะมาดูกันว่า Macbook iMac มองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง


Cable Harddisk
Cable Harddisk

1. สายเคเบิ้ล ฮาร์ดดิสก์ เสียหรือขาด ถ้าเป็นอาการนี้เราสามารถแก้ไขโดยการนำสายแพหรือฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่มาใส่. เพื่อทำการเทสลงโปรแกรมใหม่ได้ถ้าเป็นเเค่สายแพรหรือฮาร์ดดิสก์เสียเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติหลังจากที่เราลงโปรแกรมหรือเปลี่ยนสายแพแล้ว ก็จะไม่ยาก


Chip HM