รู้หรือไม่ ! macOS แต่ละเวอร์ชั่น รับรอง Mac รุ่นไหนบ้าง!

บทความนี้เราจะมาพูดถึง macOS เวอร์ชั่นต่างๆ หากเราพูดถึงการติดตั้ง macOS หลายๆคน คงสงสัยกันใช่ไหมคอมพิวเตอร์ Macbook iMac Mac mini หรือ Mac Pro ของเรานั้น สามารถรองรับ OS เวอร์ชั่นไหนบ้าง และหากต้องการอัพเกรดเวอร์ชั่นหรือลง OS ใหม่ต้องมีพื้นที่ว่างในตัวเครื่องเท่าไหร่ ไปดูกันเลย !

รุ่นที่รองรับ macOS Big Sur

หากเราต้องการอัพเกรดจาก macOS Sierra หรือรุ่นใหม่กว่า เป็น masOS Big Sur ต้องมีพื้นที่ว่าง 35.5 GB เพื่อที่จะอัพเกรดและหากอัพเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้ ต้องมีพื้นที่ว่างสูงสุด 44.5GB


สำหรับ MacBook Pro มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • MacBook Pro (13 นิ้ว M1 ปี 2020)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)

 • MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)

สำหรับ MacBook Air มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • MacBook Air (M1 ปี 2020)

 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020)

 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)

 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)

 • MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017)

 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)

 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)

 • MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2014)

 • MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2014)

 • MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)

 • MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)

สำหรับ MacBook มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)

สำหรับ iMac Pro มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • iMac Pro (ปี 2017)

สำหรับ iMac มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2020)

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019)

 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019)

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)

 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)

 • iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)

 • iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

 • iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)

 • iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)

 • iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)

สำหรับ Mac mini มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • Mac mini (M1 ปี 2020)

 • Mac mini (ปี 2018)

 • Mac mini (ปลายปี 2014)

สำหรับ Mac Pro มีรุ่นที่รองรับ macOS Big Sur ดังนี้

 • Mac Pro (ปี 2019)

 • Mac Pro (ปลายปี 2013)

รุ่นที่รองรับ macOS Catalina

หากเราต้องการอัพเกรดจาก OS X Mavericks หรือรุ่นใหม่กว่า เป็น masOS Catalina ต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย

4 GB และมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่ว่าง 12.5 GB และ หากอัพเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้ ต้องมีพื้นที่ว่างสูงสุด 18.5 GB


สำหรับ MacBook Pro มีรุ่นที่รองรับ macOS Catalina ดังนี้

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)

 • MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2013)

 • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2012)

 • MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2012)

 • MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2012)