การเพิ่มแรม Macbook มีข้อดีอย่างไร

หากเครื่องของคุณล่าช้าหรือโปรแกรมไม่ตอบสนอง หน่วยความจำที่คุณใช้งานอาจยังไม่เพียงพอ สามารถสังเกตสัญญาณต่างๆได้ เช่น ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือมีข้อความแจ้งหน่วยความจำไม่เพียงพอ การเพิ่มแรม Macbook จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลไปประมวลผล


การเพิ่มแรม Macbook มีข้อดีอย่างไร

นั่นหมายความว่า การที่คุณใช้งานโปรแกรม ต่างๆ ในเครื่อง Mac ของคุณ จะต้องดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ ไปเก็บไว้ที่เมมโมรี่ (RAM) เพื่อส่งข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลที่ CPU ต่อไป


ข้อดีของ การเพิ่มแรม Macbook

1. เพิ่มความเร็วให้เครื่องของคุณ การเพิ่มแรม Macbook จะทำให้เครื่องของคุณไม่ช้า

ไม่หน่วง ไม่ดีเลย์ขณะที่เปิดโปรแกรมหลายๆตัว สามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้จำนวนมากขึ้นในเวลาเดียวกัน


2. การเพิ่มแรม Macbook ทำให้การทำงาน Design ลื่นขึ้น เน้นให้คุณทำงานกราฟฟิกได้ดีขึ้น เครื่องไม่กระตุก ไม่ดีเลย์ในขณะทำงานกราฟฟิก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

3. การประมวลผลเครื่องเร็วขึ้น สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้น การเพิ่มแรม Macbook ทำให้การส่งข้อมูลไปประมวลผลเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพื้นที่ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็ส่งผลให้การประมวลผลเร็วขึ้นตามไปด้วย


สำหรับเครื่อง Macbook Pro Unibody รุ่นก่อนหน้าปี 2012 จะเป็น Memory แบบแยกจากเมนบอร์ด สามารถถอดเปลี่ยนได้ แต่ถ้าหากเป็น Macbook Air , Macbook Pro Retina จะเป็น Memory แบบ On Board ไม่สามารถปรับเพิ่มได้ภายหลัง ต้องสั่งจากโรงงาน หรือที่เรียกกันว่า CTO (Custom To Order)


การเพิ่มแรม Macbookเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะใช้ในการทำงานด้านกราฟฟิกดีไซน์หรืองานออกแบบทั่วไป รวมไปถึงประสิทธิภาพในด้านมีเดียแล้วนั้น สิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้อย่างแรกนั้นคือ การเพิ่มแรม Macbook ให้กับเครื่องนั่นเองที่มา : http://itnews4u.com/Upgrade-Ram-Computer-Notebook.html </