top of page
รหัสสินค้า :
BBMAC0004

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012) มือสอง

ราคา
16,500
รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือสองพร้อมใช้งาน iMac 27 นิ้ว ปี 2012 เครื่องอัพเกรดเป็น SSD แล้ว สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นจากปกติ

  • CPU Core i5 2.9GHz

  • RAM DDR3 8GB Bus 1600 MHz

  • Graphic intel lris Pro 1536 MB

  • Storage SSD 1TB

  • macOS Catalina

bottom of page