แก้ปัญหา MacBook Trackpad ไม่ทำงาน

หลายๆ ท่านต้องเคยเจอปัญหาคอมพิวเตอร์ MacBook Trackpad ไม่ทำงาน คงเป็นปัญหาอย่างมากเพราะเราต้องใช้งานอยู่ทุกๆวันจะให้พกอุปกรณ์ต่อพวงก็ลำบาก ปัญหาเหล่านี้เกิดได้จากหลายๆ สาเหตุหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น ซอฟแวร์ เป็นต้น

1. ตรวจสอบการอัพเดตของ macOS

วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายโดยเราต้องทำการอัพเดทระบบปฏิบัติการไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์ล่าสุด เพราะปัญหาอาจจะเกิดจากไดรเวอร์ต่างที่ไม่สมบูรณ์ทำงาน Trackpad นั้นไม่ทำงาน

- หากต้องการตรวจสอบให้กด App Store บนเครื่อง Mac ของคุณและคลิก ที่ Updates แล้วเรียกที่ Trackpad Firmware Update กดอัพเดตแล้วรอจนเสร็จแล้วปิดเครื่องแล้เปิดอีกครั้ง

2. ตรวจสอบการตั้งค่า Tackpad

หากเราอัพเดต OS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว Trackpad ยังไม่ทำงานให้ตรวจสอบการตั้งค่า โดยคลิกที่ ไอคอน Apple ที่มุมซ้ายบนจอ เลือก SystemPreferences แล้วกดไปที่ Trackpad แล้วเช็คอาการดังนี้

ดับเบิลคลิกไม่ทำงาน

หากคุณสามารถเลื่อนตัวชี้ไปได้ทั่วหน้าจอ แต่ไม่สามารถดับเบิลคลิกได้หรือมีอาการหน่วง ให้กดที่ Trackpad แล้วเลื่อนปรับที่ Double-click speed ตามที่เราต้องการ

ตัวชี้ควบคุมยาก

หากตัวชี้ควบคุมยากหรือตอบสนองช้าหรือเร็วเกินไป กรณีนี้คุณควรปรับความได้โดยกดที่ Trackpad และเลื่อนปรับที่ Spring-loading delay แล้วปรับตามที่คุณต้องการ จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของ lgnorn built-in trackpad ออก